Wolontariusze z Amica pomagają w tworzeniu Świątecznych Paczek dla potrzebujących

Tradycyjnie, przed świętami Bożego Narodzenia Fundacja Amicis uruchamia akcję Świąteczna Paczka, której celem jest skompletowanie paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin z okolic Wronek i Poznania. Naszą akcję wspierają wolontariusze z Grupy Amica.

Beneficjentami naszej tegorocznej, rekordowej akcji (jeżeli chodzi o skalę udzielonej pomocy) było ponad 950 osób m.in. dzieci z Domów Dziecka, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz rodziny wielodzietne.

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy wspólnie pomóc tak wielu rodzinom oraz dzieciom i przekazać im podarunki tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom za okazane wsparcie i przekazane dary, a także pracownikom – wolontariuszom, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w przygotowywanie i wręczanie świątecznych paczek.