Fundacja Amicis doceniona przez Starostę Poznańskiego

We Wronkach działalność fundacji kojarzymy głównie z pomocą na terenie naszej gminy i powiatu, tymczasem wiele dobra Amicis niesie również mieszkańcom i organizacjom spod Poznania. Pani Małgorzata Rutkowska, prezes Fundacji Amicis, znalazła się w gronie Dziesięciu Niezwykłych – osób, które promują ideę wolontariatu na terenie powiatu poznańskiego. Na uroczystym dorocznym spotkaniu organizowanym przez Starostę Poznańskiego prestiżową statuetkę przyjęła w imieniu laureatki Barbara Kseń, wiceprezes fundacji.

Powiat Poznański co roku organizuje Galę Wolontariatu. Jest ona okazją do wyróżnienia „ludzi, którzy – jak napisała o nich Katarzyna Wozińska-Gracz ze Starostwa Powiatowego – mają głowy pełne pasji, oczy wypatrujące z dala potrzebujących i serca wrażliwe na innych”. Również i w tym roku, a konkretnie w minionym tygodniu, blisko 60 wolontariuszy otrzymało statuetki, które wręczali starosta poznański Jan Grabkowski oraz Marek Lis, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Ponieważ tegoroczna gala była jubileuszową – zorganizowano ją po raz dziesiąty – starosta Jan Grabkowski postanowił dodatkowo wyróżnić „Dziesięciu Niezwykłych” – osoby, których działalność doskonale wpisuje się w ideę wolontariatu, i które swymi nazwiskami, jako kierujący różnymi organizacjami, a zarazem osoby powiązane z biznesem, wspaniale ja promują i stwarzają pole do jej rozwoju. Wśród uhonorowanych byli między innymi Solange Olszewska – prezes Solaris Bus & Coach, ks. Grzegorz Zbączyniak – kapelan sołtysów i strażaków powiatu poznańskiego i właśnie Pani Małgorzata Rutkowska, prezes Fundacji Amicis.

– Było mi bardzo miło przyjmować z rąk pana starosty to wyróżnienie – powiedziała Barbara Kseń, która odbierała statuetkę. – Wrażenie zrobiło na mnie także to, jak wzruszeni byli ludzie, którzy na co dzień zajmują się wolontariatem, nie spodziewając się docenienia.

Amicis wspiera na terenie powiatu poznańskiego wiele dobroczynnych inicjatyw. W laudacji dla naszej Laureatki wspominano o przykładzie pomocy dla pogorzelców – rodziny z Mosiny, która w wyniku pożaru straciła dorobek całego życia. Każdego roku pomoc ze strony fundacji uzyskują też placówki pomocy społecznej, szkoły i organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych.