Amicis wspiera szkołę w gminie Gać

W ramach projektu „Polskie drogi do niepodległości” opiekunowie dzieci z klas III-VI Szkoły Podstawowej w Dębowie chcieli zorganizować wycieczkę do Wrocławia. Wyjazd był doskonałą okazją do uczczenia setnej rocznicy zdobycia przez Polskę wolności, tym bardziej że szkoła nosi imię wielkiego bohatera narodowego i patrioty – Tadeusza Kościuszki.

Wycieczka trwała trzy dni, a w wyjeździe wzięło udział pięćdziesięcioro dzieci. Ideą wyjazdu było pokazanie dzieciom pięknych i wartościowych miejsc, ale również zaszczepienie w nich ducha patriotyzmu i współpracy. Podczas wycieczki, dzieci odwiedziły takie miejsca jak np. Panorama Racławicka i wzięły udział w lekcji w Muzeum Narodowym. Nie zabrakło również atrakcji takich jak wizyta we Wrocławskim Zoo, przejazd Polinką („górsko-rzeczną” kolejką gondolową), czy odwiedzenie ogrodu botanicznego.

Szkoła Podstawowa w Dębowie jest małą placówką, która skupia dzieci z różnych środowisk. Dla rodzin części z nich taka wycieczka w formie odpłatnej byłaby wielkim obciążeniem. Dzięki pomocy życzliwych ludzi, w tym Fundacji Amicis dzieci mogły zobaczyć po raz pierwszy wspaniałe zabytki, a także najnowsze budowle miasta.