Tablety dla uczniów z Wronek i okolic

Ograniczenia z jakimi obecnie boryka się całe społeczeństwo są szczególnie dotkliwe dla dzieci. Epidemia zmieniła warunki pracy, w jakich przyszło pracować nauczycielom i uczniom, Zamknięte szkoły przeszły na tryb pracy zdalnej. Niestety dostęp do komputerów nie jest powszechny i wciąż zdarzają się domy, w których brakuje takiego sprzętu lub też – w przypadku rodzin wielodzietnych – jest go za mało. Dlatego postanowiliśmy zakupić 65 tabletów oraz dostarczyć je do szkół z Lubasza, Wronek i okolic.
Tablety już dotarły do pierwszych szkół. Ich dyrektorzy, starając się zorganizować uczniom jak najlepiej naukę z domu, z radością przyjęli dostarczony sprzęt.

Nasi uczniowie będą mogli przy pomocy tych tabletów współpracować z nauczycielami i kształcić się zdalnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniowie – powiedziała Żaneta Słodzinka, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach.
Podobne podziękowania przekazał Sławomir Barszczewski, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach, w którym działają szkoły ponadpodstawowe.

Jednym z problemów, z jakimi mierzy się w obecnej sytuacji szkoła, jest brak sprzętu wśród młodzieży – powiedział. Mamy bardzo dobrych nauczycieli i dobrze rozpoznane środowisko uczniowskie. Wychowawcy wiedzą, które dzieci wychowują się w rodzinach z problemami finansowymi, co przekłada się na braki sprzętowe. Pomoc Fundacji Amicis trafi bezpośrednio do uczniów będących w potrzebie.