Stowarzyszenie Przyszłość NASZ DOM

Przekazaliśmy paczki na rzecz wyjątkowych dzieci, podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej „Nasz dom”.