Laptopy dla uczniów szkół podstawowych

Na problem ograniczonej w stosunku do obecnych potrzeb liczby komputerów w domach uczniów Wronek po raz pierwszy zwróciliśmy uwagę już w kwietniu. Przekazaliśmy wtedy uczniom za pośrednictwem szkół 65 tabletów. W listopadzie, po wprowadzeniu kolejnych obostrzeń dla edukacji szkolnej i zaktualizowaniu skali potrzeb, zakupiliśmy jeszcze 60 laptopów.

Bardzo się cieszymy z tego daru i dziękujemy. Każdy komputer jest na wagę złota i usprawnia obecnie naszą pracę z dziećmi – mówi Danuta Maślona, dyrektor Szkoły Podstawowej w Biezdrowie, do której trafiło tym razem 10 laptopów.

Uczniowie kilku szkół, które objęliśmy wsparciem, nie powinni mieć już technicznych problemów ze zdalną nauką. Do placówek docieramy z darami najczęściej osobiście i trochę smutny jest widok pustych gmachów, ale widzimy, że nauka jest sprawnie realizowana. Niekiedy samych dyrektorów spotykamy w czasie, gdy kontaktują się z uczniami, a w niektórych placówkach łączący się z nimi nauczyciele korzystają z klas i pokojów nauczycielskich. Komputery, chociaż od razu są wypożyczane uczniom, są darem dla szkół. Mamy nadzieję, że tryb pracy zdalnej nie potrwa już długo, ale sprzęt będzie nadal przez te placówki dobrze wykorzystywany.