Podsumowanie akcji 1% w 2019 roku

22W 2019 roku z odpisów 1% od podatku dochodowego na rzecz Fundacji Amicis, jako Organizacji Pożytku Publicznego podatnicy przekazali łącznie 76 359,26 zł.

 

 

„Dziękuję wszystkim przyjaciołom Fundacji Amicis za to, że dzielicie się z nami 1%. Dziękuję za Wasze wsparcie!” – Prezes Fundacji Amicis Małgorzata Rutkowska