Podsumowanie akcji 1% w 2020 roku

W 2020 roku z odpisów 1% od podatku dochodowego na rzecz Fundacji Amicis, jako Organizacji Pożytku Publicznego podatnicy przekazali łącznie 44 372,70zł.

„Dziękuję wszystkim przyjaciołom Fundacji Amicis za to, że dzielicie się z nami 1%. Dziękuję za Wasze wsparcie!” – Prezes Fundacji Amicis Małgorzata Rutkowska