Podsumowanie akcji 1% w 2021 roku

W 2021 roku z odpisów 1% od podatku dochodowego na rzecz Fundacji Amicis, jako Organizacji Pożytku Publicznego podatnicy przekazali łącznie 45 209,60zł.

„Dziękuję wszystkim przyjaciołom Fundacji Amicis za to, że dzielicie się z nami 1%. Dziękuję za Wasze wsparcie!” – Prezes Fundacji Amicis Małgorzata Rutkowska