Nasza Fundacja w tym roku kalendarzowym włączyła się w pracę Fundacji AKCJA MENSTRUACJA

Podjęte przez nas działania mają doprowadzić do zwiększenia dostępu dziewcząt i kobiet do środków higienicznych oraz do zwiększenia zrozumienia i empatii CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA dla problemów związanych z funkcjonowaniem kobiecego ciała.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że wykluczenie menstruacyjne jest zjawiskiem obecnym w wielu domach i instytucjach, jednocześnie mamy nadzieję, że uda się nam to zmienić pod warunkiem, że same dziewczęta i kobiety przestaną biernie poddawać się działaniom stereotypów i uprzedzeń.
Aby zrozumieć więcej i lepiej, proponujemy zajrzeć na:
www.wzmocnione.pl
www.magovox.pl
www.ashoka.org