Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Wspieramy szpital w Kole.