Szkołą Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie