Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Pile