Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych OTWARTE SERCA w Pile