Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych | Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Dynia | Fundacja Edukacji i Rozwoju Wszechświata