Kierownictwo oraz Tancerze Zespołu Folklorystycznego „Marynia”