Podsumowanie

Rok w liczbach

Wybierz rok:

Fundacja Amicis w 2023 roku

Z odpisów 1,5% od podatku
dochodowego na rzecz
OPP zebraliśmy

67.780,90