Podsumowanie

Rok w liczbach

Wybierz rok:

Fundacja Amicis w 2019 roku

Z odpisów 1% od podatku
dochodowego na rzecz
OPP zebraliśmy

76 359,26 zł

Na realizację celów
statutowych wydaliśmy

405 109,06 zł

Dofinansowaliśmy

63 inicjatywy

Sprzętem AGD w liczbie
145 sztuk wsparliśmy

90 instytucji
i 33 rodziny

Główni darczyńcy udzielili
wsparcia finansowego
i rzeczowego na sumę

Ponad
315 000 zł

NASZE CELE

Realizujemy cele statutowe udzielając
wsparcia finansowego i rzeczowego
instytucjom oświatowym,
wychowawczym i opiekuńczym.

Jak pomogliśmy?

Dofinansowanie na wycieczki
i wyjazdy wakacyjne

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie na stroje
sportowe i wyjazdy na zawody

Dofinansowanie na projekty
edukacyjne

Środki na remonty

Środki na sprzęt
rehabilitacyjny

Zimowe akcje świąteczne

298

prezentów gwiazdkowych dla dzieci
zostało przekazanych do
przedszkoli i szkół z
okolic Wronek i Poznania

365
paczek z suchą żywnością,

350
z wędlinami,

83
spersonalizowanych Paczek Życzeń

zostało przekazanych rodzinom potrzebujących wsparcia.

150

paczek wręczono pacjentkom oddziałów
onkologiczno-ginekologicznych poznańskich szpitali.

Świąteczne akcje Fundacji Amicis były wspierane przez pracowników Grupy Amica.