Podsumowanie

Rok w liczbach

Wybierz rok:

Fundacja Amicis w 2020 roku

Z odpisów 1% od podatku
dochodowego na rzecz
OPP zebraliśmy

44 372,70 zł

Na realizację celów
statutowych wydaliśmy

471 819,60 zł

Udzieliliśmy pomocy instytucjom oświatowym, opiekuńczym i organizacjom pozarządowym oraz rodzinom znajdującym się w potrzebie.

61 instytucji
30 rodzin

Przekazaliśmy sprzęt AGD
dla potrzebujących

157 szt.

w ramach wsparcia w czasie pandemii przekazaliśmy uczniom z lokalnych szkół

125 laptopów i tabletów

Główni darczyńcy udzielili
wsparcia finansowego
i rzeczowego na sumę

456 978,50 zł

NASZE CELE

Realizujemy cele statutowe udzielając
wsparcia finansowego i rzeczowego
instytucjom oświatowym,
wychowawczym i opiekuńczym.

Jak pomogliśmy?

Dofinansowanie na wycieczki
i wyjazdy wakacyjne

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie na stroje
sportowe i wyjazdy na zawody

Dofinansowanie na projekty
edukacyjne

Środki na remonty

Środki na sprzęt
rehabilitacyjny

Dar serca - akcje przedświąteczne

380

prezentów gwiazdkowych dla dzieci zostało przekazanych do przedszkoli i szkół z okolic Wronek i Poznania

430

paczek z suchą żywnością oraz dodatkowo 350 paczek z wędlinami zostało przekazanych przed Świętami Bożego Narodzenia rodzinom potrzebujących wsparcia.

140 kg

wędlin w 350 paczkach zostało przekazanych potrzebującym rodzinom w ramach akcji przed Świętami Wielkanocnymi

Świąteczne akcje Fundacji Amicis były wspierane przez pracowników Grupy Amica, KKS Lech Poznań oraz strażaków z OSP Amica