Podsumowanie

Rok w liczbach

Wybierz rok:

Fundacja Amicis w 2018 roku

Z odpisów 1% od podatku
dochodowego na rzecz
OPP zebraliśmy

56 432,68 zł

Na realizację celów
statutowych wydaliśmy

498 689,19 zł

Dofinansowaliśmy

71 projektów

Łączna kwota
dofinansowania wyniosła

300 260,00 zł

Sprzętem AGD w liczbie
157 sztuk wsparliśmy

70 organizacji
i rodzin

Główni darczyńcy udzielili
wsparcia finansowego
i rzeczowego na sumę

Ponad
415 389,63 zł

NASZE CELE

Realizujemy cele statutowe udzielając
wsparcia finansowego i rzeczowego
instytucjom oświatowym,
wychowawczym i opiekuńczym.

Jak pomogliśmy?

Dofinansowanie na wycieczki
i wyjazdy wakacyjne

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie na stroje
sportowe i wyjazdy na zawody

Dofinansowanie na projekty
edukacyjne

Środki na remonty

Środki na sprzęt
rehabilitacyjny

Akcje świąteczne

950 osób

m.in. dzieci z domów dziecka,
podopieczni warsztatów terapii
zajęciowej oraz rodziny wielodzietne,
otrzymało Świąteczne Paczki

Ponad
500 rodzin

dostało paczki z artykułami
spożywczymi