Podsumowanie

Rok w liczbach

Wybierz rok:

Fundacja Amicis w 2022 roku

Z odpisów 1% od podatku
dochodowego na rzecz
OPP zebraliśmy

47.740,30 zł

otrzymaliśmy w 2022 roku z odpisów 1% od podatku dochodowego za rok 2021

47 740,30 zł

otrzymaliśmy w 2022 roku z odpisów 1% od podatku dochodowego za rok 2021