Podsumowanie

Rok w liczbach

Wybierz rok:

Fundacja Amicis w 2021 roku

Z odpisów 1% od podatku
dochodowego na rzecz
OPP zebraliśmy

45 209,60 zł

NASZE CELE

Realizujemy cele statutowe udzielając
wsparcia finansowego i rzeczowego
instytucjom oświatowym,
wychowawczym i opiekuńczym.

Jak pomogliśmy?

Dofinansowanie na wycieczki
i wyjazdy wakacyjne

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie na stroje
sportowe i wyjazdy na zawody

Dofinansowanie na projekty
edukacyjne

Środki na remonty

Środki na sprzęt
rehabilitacyjny