Zespół Amicis

Skład Zarządu fundacji Amicis
Małgorzata Rutkowska - Prezes Zarządu
Barbara Kseń - Wiceprezes Zarządu

Skład Rady fundacji Amicis
Marcin Bilik - Przewodniczący Rady Fundacji
Tomasz Dudek - Członek Rady Fundacji
Jacek Kostulak - Członek Rady Fundacji

Pełnomocnicy
Ewa Łakoma
Ewa Kadzińska
Danuta Stułów
Krystyna Karnowska (Tuchola)
Krystyna Boracka


Janina Szablewska - prowadzenie biura Fundacji
Dariusz Woźniak - wspieranie działalności Fundacji
Agnieszka Wieczorek - wspieranie działalności Fundacji