O Fundacji

Fundacja Amicis została założona w 2005 r. we Wronkach jako niedochodowa, pozarządowa organizacja pożytku publicznego. Celem Fundacji jest niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują, tj. dzieciom, ludziom starszym, schorowanym, samotnym i bezdomnym lub uzależnionym. Pragniemy złagodzić ich codzienne troski, pomóc im w rozwiązywaniu podstawowych problemów i dać im nadzieję na lepsze jutro.

Cele te realizujemy udzielając wsparcia finansowego i rzeczowego instytucjom oświatowym, wychowawczym i opiekuńczym.

Domy opieki społecznej, które dają schronienie wielu pokrzywdzonym przez los ludziom, otrzymują od nas nieodpłatnie sprzęt AGD produkowany przez Amikę S.A.

Propagujemy aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży zwłaszcza z obszarów wiejskich i z małych miasteczek poprzez dofinansowywanie różnego rodzaju działalności sportowej oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych.

Wspieramy inicjatywy kulturalne, dzięki którym młodzi ludzie mają możliwość realizowania swoich pragnień. Odwiedzamy szkoły i przedszkola, domy dziecka, warsztaty terapeutyczne i rodziny, współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej co pomaga nam dotrzeć bezpośrednio do osób potrzebujących.

Co roku fundacja Amicis organizuje spotkania mikołajowe z najmłodszymi, podczas których dzieci otrzymują prezenty, a wielodzietne rodziny paczki żywnościowe. Podobną akcję przeprowadzamy też w czasie świat Wielkanocnych, wspomagając najuboższe rodziny z okolic Wronek.

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Fundacji pracują społecznie. Przy marginalnych kosztach administracyjnych przekazujemy prawie 100% środków na potrzeby społeczne.

Głównym sponsorem fundacji Amicis jest firma Amica S.A.

PRZEKAŻ NAM 
1% SWOJEGO PODATKU